Bảo hiểm xe và những điều cần biết

27/10/2021
TMTINS

Bảo hiểm xe là một trong những giấy tờ cần thiết và quan trọng đối với chủ xe khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, có không ít người còn chưa hiểu hết về sản phẩm bảo hiểm này. Dưới đây là một số thông tin hữu ích về Bảo hiểm trách nhiệm xe bạn cần biết.

 

 

 

 

1. Bảo hiểm trách nhiệm xe ô tô bao gồm những gì

 

Bảo hiểm xe là loại giấy tờ không thể thiếu với chúng ta khi điều khiển xe tham gia giao thông. Bảo hiểm này được yêu cầu ở hầu hết các tiểu bang để phương tiện của bạn có thể hoạt động một cách hợp pháp. Mặt khác, bảo hiểm này giúp bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ trong trường hợp bạn gây tai nạn hoặc gặp sự cố, dẫn tới thiệt hại về tài sản, con người, công ty bảo hiểm sẽ thay bạn bồi thường cho những thiệt hại đó.

 

Phạm vi bảo hiểm được chia làm 2 phần: thiệt hại tài sản và thương tật thân thể.

Bảo hiểm thiệt hại tài sản thay bạn bồi thường thiệt hại tài sản của người khác. Theo đó bảo hiểm sẽ chi trả các tổn thất về tài sản của bên thứ ba bị thiệt hại do chiếc xe của chủ xe gây ra bao gồm hư hỏng xe cộ, sân, cột đèn, hoặc các tài sản khác bị hư hỏng do tai nạn.

Bảo hiểm thương tật cơ thể giúp bạn bồi thường chi phí cho người bị tổn thương cơ thể trong tai nạn. Bao gồm: hóa đơn y tế, đơn thuốc, tiền lương bị mất khi không thể làm việc do tai nạn.

 

 

2. Trường hợp nào ô tô không được nhận bồi thường bảo hiểm?
 

Bảo hiểm trách nhiệm xe ô tô giúp bạn bồi thường thiệt hại về người và tài sản cho người bị hại trong trường hợp bạn gây tai nạn hoặc gặp sự cố. Điều đó có nghĩa là bảo hiểm này không bao gồm các thiệt hại về tài sản và thương tích của bạn. Thiệt hại của bạn sẽ được bảo vệ dưới các hình thức bảo hiểm khác như:

 

  • - Bảo hiểm va chạm
  •  
  • - Bảo hiểm toàn diện
  •  
  • - Bảo hiểm y tế
  •  
  • - Bảo hiểm tai nạn con người
  •  


3. Có cần thiết phải có bảo hiểm trách nhiệm xe ô tô không?


Bảo hiểm trách nhiệm xe ô tô là cần thiết bởi vì hầu hết các tiểu bang đều yêu cầu bảo hiểm để phương tiện của bạn có thể hoạt động một cách hợp pháp. Bên cạnh đó bảo hiểm giúp bảo vệ tài chính cho chủ xe trước những rủi ro bất ngờ bằng cách chi trả cho những thiệt hại vật chất và tổn thương con người trong các tai nạn do chủ xe gây ra. Đây là những số tiền bạn có thể phải tự trả nếu bạn không có bảo hiểm trách nhiệm pháp lý. Và chắc chắn một điều rằng chi phí bồi thường tai nạn luôn là một số tiền lớn vượt ra khỏi sức chi trả của bạn.

Write your comment