Các chính sách bảo hiểm nhà bạn cần biết

02/11/2021
TMTINS

Khi nói về bảo hiểm nhà, nhiều người sẽ nghĩ bảo hiểm chỉ dành những ngôi nhà ở ngoại ô nhưng thực tế có tám loại chính sách bảo hiểm nhà cho nhiều loại nhà và nhu cầu bảo hiểm khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu, kiểu nhà bạn đang sống để chọn cho mình 1 chính sách bảo hiểm phù hợp nhất.

 

 

 

 

Các chính sách bảo hiểm nhà bao gồm:

 

HO-1: Bảo hiểm cơ bản nhất


HO-2: Dạng mở rộng của HO-1


HO-3: Chính sách bảo hiểm đặc biệt


HO-4: Bảo hiểm cho người thuê nhà


HO-5: Bảo hiểm toàn diện


HO-6: Bảo hiểm cho chung cư


HO-7: Giống với HO-3 nhưng dành cho kiểu nhà di động


HO-8: Bảo hiểm cho những ngôi nhà cũ không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của các loại bảo hiểm nói trên.


Mỗi chính sách bảo hiểm nhà sẽ bao gồm cả bảo hiểm tài sản và bồi thường trách nhiệm, nhưng các chính sách bảo hiểm sẽ khác nhau về chất lượng bảo hiểm và loại nhà mà chúng sẽ bảo hiểm
 

HO-3 và HO-5 là các hình thức bảo hiểm nhà phổ biến nhất cho mỗi gia đình.
 

Nếu bạn là người thuê nhà trong một ngôi nhà hoặc tòa nhà chung cư, bạn sẽ cần bảo hiểm HO-4 cho người thuê nhà để bảo hiểm cho đồ đạc cá nhân và trách nhiệm của mình.

Write your comment