Các loại hình bảo hiểm nhân thọ thông dụng

27/10/2021
TMTINS

Dựa trên phạm vi, bảo hiểm nhân thọ được chia ra làm 5 loại là Bảo hiểm nhân thọ trọn đời, Bảo hiểm nhân thọ liên kết chung, Bảo hiểm hưu trí IUL, Bảo hiểm đầu tư, và Bảo hiểm tử kỳ

 

 

1. Bảo hiểm nhân thọ trọn đời

Bảo hiểm trọn đời là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cung cấp quyền lợi bảo hiểm tử vong trong suốt cuộc đời của người được bảo hiểm. Điều này có nghĩa khi hợp đồng có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải chi trả số tiền bảo hiểm theo đúng cam kết trên hợp đồng cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm tử vong.
Bảo hiểm này cung cấp những ưu đãi sau:

 • - Quyền lợi tử vong được đảm bảo: Miễn là bạn thực hiện các khoản thanh toán bắt buộc, bạn có thể yên tâm rằng người thụ hưởng của bạn sẽ nhận được quyền lợi tử vong nếu qua đời.
 • - Giá trị tiền mặt được đảm bảo: Chính sách này đảm bảo giá trị tiền mặt tăng lên bất kể điều kiện thị trường.
 • - Mức phí bảo hiểm được đảm bảo không bao giờ thay đổi.

 

2. Bảo hiểm nhân thọ liên kết chung

Bảo hiểm nhân thọ liên kết chung là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Theo đó, bên mua bảo hiểm sẽ được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.
Bảo hiểm này cung cấp những ưu đãi sau:

 • - Quyền lợi tử vong linh hoạt
 • - Phí bảo hiểm linh hoạt
 • - Số tiền bảo hiểm sẽ được linh hoạt thay đổi dựa trên tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, tuy nhiên nó sẽ không thấp hơn so với tỷ suất đầu tư tối thiểu được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

 

3. Bảo hiểm hưu trí IUL

Bảo hiểm hưu trí không chỉ mang lại lợi ích tử vong mà còn cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động, bổ sung thu nhập hưu trí của bạn.
Bảo hiểm này cung cấp những ưu đãi sau:

 • - Quyền lợi tử vong linh hoạt
 • - Phí bảo hiểm linh hoạt
 • - Giá trị tiền mặt sẽ thay đổi dựa trên kết quả hoạt động của chỉ số trên thị trường chứng khoán. Chỉ số chứng khoán được theo dõi thường là S&P 500.
 • - Khi thị trường chứng khoán giảm, công ty bảo hiểm sẽ đảm bảo đáy nên giá trị tiền mặt của bạn sẽ không giảm khi chỉ số chứng khoán giảm.

 

4. Bảo hiểm đầu tư
Đây là bảo hiểm dành cho khách hàng có nhu cầu bảo hiểm nhân thọ trong khi cùng một lúc sử dụng bảo hiểm nhân thọ của họ như là một công cụ tiết kiệm và đầu tư.
Các khoản bảo đảm phụ thuộc vào khả năng thanh toán các khoản bồi thường của công ty bảo hiểm và không bảo vệ giá trị của danh mục sản phẩm thay đổi, có thể dao động. Những người nắm hợp đồng phải chịu rủi ro đầu tư, bao gồm cả khả năng mất vốn gốc đã đầu tư.
Bảo hiểm này cung cấp những ưu đãi sau:

 • - Quyền lợi tử vong linh hoạt
 • - Phí bảo hiểm linh hoạt
 • - Giá trị tiền mặt tăng lên dựa trên hiệu suất của các tài khoản phụ cổ phiếu, trái phiếu và thị trường tiền tệ được quản lý chuyên nghiệp mà bạn chọn. Bạn có thể thiết kế danh mục đầu tư để phù hợp với mức độ thoải mái và khả năng chấp nhận rủi ro của mình. Giá trị tiền mặt theo hợp đồng dao động dựa trên các tài khoản phụ mà bạn được đầu tư và có thể mất giá trị, bao gồm cả tiền gốc.

 

5. Bảo hiểm tử kỳ
Là loại hình bảo hiểm nhân thọ chỉ bảo hiểm cho khả năng tử vong xảy ra trong thời gian đã được quy định cụ thể trong hợp đồng. Khi người được bảo hiểm tử vong trong thời gian đó, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm. Bảo hiểm này có thể phù với những người có ngân sách hạn chế, nhu cầu bảo vệ lớn hoặc nhu cầu tạm thời.
Bảo hiểm này cung cấp những ưu đãi sau:

 • - Quyền lợi tử vong được đảm bảo trong một thời gian cố định
 • - Phí bảo hiểm cố định.
 • - Không có giá trị tiền mặt.
 • - Phạm vi bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định (thời hạn), thường là trong một số năm xác định hoặc theo độ tuổi cụ thể của người được bảo hiểm.
 • - Phí bảo hiểm ban đầu có xu hướng thấp hơn nhưng cuối cùng sẽ tăng lên.

​​​​​
Mỗi một loại sản phẩm bảo hiểm sẽ có các quyền lợi khác nhau, tùy theo lựa chọn quyền lợi và mức phí tham gia. Không riêng gì bảo hiểm nhân thọ, các sản phẩm bảo hiểm nào cũng có giới hạn bảo vệ và không bảo vệ trước “tất tần tật” các loại rủi ro. Đó là lý do tại sao trước khi đặt bút ký hợp đồng bảo hiểm, người tham gia cần nắm rõ mình sẽ được bảo vệ trước những rủi ro nào, trong mỗi một rủi ro đó được chi trả trong trường hợp nào, quyền lợi nhận được bao nhiêu và sẽ loại trừ trường hợp cụ thể nào.

Write your comment