Gia hạn, thay đổi hoặc cập nhật bảo hiểm sức khoẻ năm 2022

27/10/2021
TMTINS

Nếu bạn đã có bảo hiểm sức khỏe vào năm 2021 thì năm nay bạn có thể gia hạn, thay đổi hoặc cập nhật chương trình bảo hiểm của mình cho năm 2022 trong Thời gian ghi danh mở năm 2022

 

 

1. Gia hạn và thay đổi bảo hiểm


Các chương trình bảo hiểm và giá cả thay đổi theo hàng năm. Tình hình của bạn có thể cũng đã thay đổi. Bạn có thể tìm thấy các chương trình bảo hiểm 2022 với phạm vi bảo hiểm và các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn trong trưởng hợp bạn đã có dự kiến thu nhập hoặc thay đổi thành viên trong gia đình.
 

Bạn có thể được tự động gia hạn bảo hiểm cho năm 2022 nhưng chúng tôi khuyến khích bạn nên cập nhật đơn đăng ký của mình và kiểm tra các chương trình bảo hiểm mới trước. Nếu bạn không gia hạn hoặc đăng ký chương trình mới nào trước ngày 15 tháng 12 năm 2021, chương trình cũ của bạn sẽ tự động gia hạn và bảo hiểm sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đó không hẳn là lựa chọn sáng suốt. Bạn vẫn nên cập nhật lại chương trình bảo hiểm cho năm 2022.

 

2. Cập nhật và so sánh các chương trình bảo hiểm năm 2022
 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, hãy cập nhật thu nhập và thông tin thành viên trong gia đình, chỗ ở hiện tại của bạn trên đơn đăng ký năm 2022 để nhận được số tiền trợ cấp phù hợp. Tùy theo những thông tin mà bạn cập nhật sẽ có những chương trình cho bạn lựa chọn. Khi đó, hãy so sánh tất cả các chương trình bảo hiểm sức khỏe hiện và đăng ký bất kỳ chương trình nào phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn và gia đình.

 

Bất kể bạn muốn đăng ký vào chương trình nào, chúng tôi đều khuyến khích bạn nên bắt đầu ghi danh vào ngày Nov 1, 2021. Đây là cơ hội trong năm để cập nhật lại thông tin về số lượng thành viên trong gia đình, thông tin về mức thu nhập, thông tin về nơi ở, nơi cư trú để lựa chọn lại kế hoạch bảo hiểm phù hợp.
Hãy ghi danh trước Dec 15, 2021 để bảo hiểm bắt đầu vào Jan 1, 2022.

Write your comment