Phân biệt chương trình Medicare và Medicaid

02/11/2021
TMTINS

Medicare và Medicaid đều là chương trình trợ cấp tài chính y tế, giống như bảo hiểm sức khỏe, của chính phủ Hoa Kỳ. Vì hai chương trình này có tên gần giống nhau, rất nhiều người hay bị lẫn lộn giữa hai chương trình, và vì thế thường có khái niệm mơ mồ về điều kiện và lợi ích của hai chương trình.
 

 

 

 

Mặc dù hai chương trình Medicare và Medicaid đều được chính phủ thành lập vào năm 1965 và được tài trợ bởi tiền thuế của người dân nhưng hai chương trình này rất khác nhau về điều kiện được hưởng và lợi ích cho người được hưởng.
 

 

Điểm khác biệt giữa Medicaid và Medicare đó là Medicaid được quản lý bởi các tiểu bang và dựa trên thu nhập. Medicare được quản lý bởi chính phủ liên bang và chủ yếu dựa trên độ tuổi. Tuy nhiên vẫn có các trường hợp đặc biệt như một số khuyết tật nhất định có thể cho phép các đối tượng trẻ tuổi hơn nhận Medicare.
 

 

Nói một cách ngắn gọn, Medicare là chương trình giúp đỡ tài chính chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi về hưu (65 tuổi). Và Medicaid là chương trình giúp đỡ tài chính chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp. Dưới đây là những thông tin chi tiết về hai chương trình.
 

 

MEDICARE
 

MEDICARE là bảo hiểm y tế dành cho người trên 65 tuổi, hoặc những người dưới 65 tuổi mà đã bị tàn tật vĩnh viễn trên 24 tháng.
 

Medicare có 5 phần: A, B, C, D và Medicare Supplement
Phần A được miễn phí nếu quý vị đi làm và đóng thuế trên 40 quý. Đây là phần giúp quý vị chi trả cho các chi phí khi nằm bệnh viện.

 

Phần B quý vị sẽ đóng lệ phí hàng tháng. Phần này giúp chi trả các chi phí cho việc chữa bệnh như emergency, lab, bác sĩ, y tá...
 

Phần D quý vị cũng sẽ phải đóng tiền và đây là phần giúp quý vị chi trả các chi phí thuốc men.
 

Khi quý vị được 65 tuổi, quý vị bắt buộc phải có 3 phần bảo hiểm A,B và D để không bị phạt.
 

Do phần A & B chỉ giúp chi trả khoảng 80% chi phí khám chữa bệnh, và không có giới hạn số tiền 20% bệnh nhân phải góp vào cho nên hầu hết những người có Medicare sẽ cần ghi danh thêm vào chương trình phần C hay còn gọi là Medicare tổ hợp hoặc Medicare Supplement để giúp họ trả các chi phí còn lại.
 

 

MEDICAID
 

Không giống như Medicare, không phải ai cũng được hưởng lợi ích từ chương trình Medicaid. Mỗi tiểu bang có những yêu cầu và quy định khác nhau, nhưng mục đích chính của chương trình Medicaid là giúp những người có thu nhập thấp chi trả cho chi phí y tế. Ở rất nhiều tiểu bang, để được hưởng lợi ích Medicaid, người được nhận không được có quá vài ngàn đô trong ngân hàng.
 

Mặc dù chương trình Medicaid được tạo ra để giúp người nghèo và người có thu nhập thấp, chỉ với lý do nghèo thôi thì chưa chắc là sẽ được nhận Medicaid.

Chương trình này có một số điều kiện mà người nộp đơn phải đáp ứng đầy đủ mới được nhận. Lý do là vì chính phủ muốn chương trình giúp đỡ đúng đối tượng như những gia đình nghèo khó, phụ nữ mang thai, trẻ em, người giữ trẻ, người khuyết tật, và người già. 
 

 

Write your comment